Een levensverlengend supplement dat ook nog goedkoop is en tegelijk zorgt voor, ondermeer, een goed functionerend geheugen en een betere stemming, wie wil dat nu niet? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is mogelijk, met methylene blue.

Dat methylene blue zo bijzonder gezondheidsbevorderend is, is omdat het ingrijpt op de kern, op celniveau. Het middel heeft namelijk een positieve invloed op de energiecentrales van de cellen, de mitochondriën. Als je energiecentrales voldoende worden gevoed, zijn ze in staat goed te functioneren en is er sprake van gezonde, krachtige cellen. Cellen, waar ook in je lichaam, die krachtig zijn en goed werk afleveren bevorderen je gezondheid. Dat methylene blue de energieproductie bevordert, maakt het zo bijzonder interessant.

Een andere reden dat methylene blue opvalt is omdat het zo blauw is. Sterker, je kunt er prima kleding mee blauw verven. Als je in plaats daarvan het middel inneemt, heb je het eerste uur een flink blauwe tong. Ook fungeert methylene blue als een antioxidant, is het het eerste kunstmatige malariamiddel (1891) en blijkt dat coronabestrijder hydroxychloroquine (HCQ) ervan is afgeleid. Ook helpt het bij het verzachten van pijn, bevordert het de hartgezondheid, wordt bij menig Eerste Hulp op methylene blue vertrouwd, bijvoorbeeld om koolmonoxidevergiftiging aan te pakken en staat het op de lijst Essentiële medicijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Amerikaanse wetenschappers bekijken in 2021 het bestaande onderzoek naar methylene blue en schrijven dat het ook tal van meer oppervlakkige goede eigenschappen heeft, waaronder dat het helpt beschermen tegen zonlicht, vertragend werkt op het verouderen van de huid en bijdraagt aan versnelde wondgenezing.

‘Potentieel wondermedicijn’

Reality check: naarmate we ouder worden, wordt alles minder. De cellen zijn minder goed in staat energie te maken en de rommel op te ruimen die daarbij komt kijken, onze botten worden minder krachtig, er ontstaan plaques in de slagaders, ons geheugen wordt minder. Ja, het leven is er sinds gisteren niet beter op geworden en morgen wordt alles nog weer minder. Gelukkig worden we niet alleen ouder, maar als het goed is ook wijzer. En leren we hoe we de verouderingsprocessen kunnen vertragen en ons verouderende lichaam kunnen assisteren. Dat kan mede door de inzet van een stof met de naam methylthioninium chloride, beter bekend als methylene blue.

Mark Sloan is de auteur van het boek ‘The Ultimate Guide to Methylene Blue – Remarkable Hope for Depression, COVID, AIDS & other Viruses, Alzheimer’s, Autism, Cancer, Heart Disease, Cognitive Enhancement, Pain and The Great Transition to Metabolic Medicine.’ Erin spreekt hij zijn vermoeden uit dat te zijner tijd zal blijken dat methylene blue een van de meest krachtige medicijnen en antivirale middelen is. Een opvallende passage uit zijn boek: ‘De levenscycli van parasieten, bacteriën, schimmels en virussen lopen gevaar in de nabijheid van methylene blue. En als het middel wordt gebruikt in combinatie met rood-lichttherapie is er een nog groter antimicrobieel effect tegen bacteriën – zoals E-coli of medicijnbestendige stammen – tegen schimmels zoals candida en ook tegen veel voorkomende virussen, waaronder zika, West-Nijl, ebola, hepatitis en HIV.’ Sloans enthousiasme voor methylene blue wordt gedeeld door niet de minsten. Denk daarbij aan de Amerikaanse professsor Bruce Ames, een bijzonder interessante wetenschapper, die in 2008 spreekt over ‘een potentieel wondermedicijn’.

 

Egmond, november 2022.

De invloed van methylene blue op het brein

Methylene blue is in staat voorbij te gaan aan de bloed-hersenbarriëre. Die barrière is er om het brein te beschermen. Er zijn stoffen die eraan voorbij kunnen gaan. Soms is dat niet zo best, zoals in het geval van sommige cholesterolverlagende medicijnen (cholesterol is erg belangrijk voor het brein), maar soms ook is het goed, zoals in het geval van methylene blue. Het middel heeft, schrijft Mark Sloan, een soort voorliefde voor het brein, ‘precies waar het nodig is’.

De cellen in onze hersenen worden zenuwcellen of neuronen genoemd. Ze bevatten net als de lichaamscellen energiecentrales. Als die goed hun werk doen en zelf ook weer van voldoende energie worden voorzien, heb je een goed functionerend brein. En als dat niet zo is kan dit bijdragen aan de ontwikkeling van ziektes als Alzheimer, Huntington en Parkinson. Deze aandoeningen hebben gemeen dat de energiecentrales, de mitochondriën, niet goed functioneren. Omdat bekend is dat methylene blue een positieve invloed heeft op de mitochondriën en de doorbloeding van de hersenen wordt nu onderzoek gedaan naar het middel om te zien of er verbeteringen optreden bij mensen die aan de genoemde ziekten lijden. De eerste tekenen zijn hoopvol. Dat is fijn voor deze mensen, maar eigenlijk ook voor jou en mij. Want een krachtig brein is voor iedereen belangrijk, draagt bijvoorbeeld bij aan de kwaliteit van het leervermogen, het geheugen en de stemming. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er met methylene blue al goede resultaten zijn geboekt op het gebied van de bestrijding van depressie en andere mentale problemen.

Weer even terug naar de mitochondriën. Die creëren ATP, de energie die ons in leven houdt. ATP-productie is name belangrijk voor onze hersenen, die met slechts twee procent lichaamsgewicht alleen al in rust zo’n twintig procent van onze energie opgebruiken. De energieproductie van de mitochondriën gebeurt ondermeer op basis van de voeding die wij tot ons nemen. Ook methylene blue draagt bij aan het maken van energie, omdat het middel in de cellen, ook de hersencellen, zorgt voor een grotere opname van zuurstof en glucose. De andere kant van dit verhaal is dat een verhoogd energieproductieproces ook meer schade betekent, denk bijvoorbeeld aan een schoorsteen die harder gaat roken naarmate er in de fabriek meer energie wordt gemaakt. Maar ook dan komt methylene blue om de hoek kijken, aangezien het tegelijkertijd ook in staat is de schade te beperken. Een geweldige combinatie van eigenschappen dus.

 

Methylene blue komt tot de kern, draagt bij aan goed doorvoede, energieke cellen

Genen-denken is verouderd, schrijft Mark Sloan in een interessant deel van zijn boek. Denken dat genen allesbepalend zijn, is volgens hem achterhaald. Op basis van zijn research naar dit onderwerp is het voor hem duidelijk dat mutaties in genen niet de oorzaak zijn van ziekte, maar een gevolg. Voor de oorzaken moet je naar de kern, naar de cel. Sloan: ‘Er is maar één ziekte en die ziekte is een slecht functionerende cel.’

Sloan beargumenteert dat cellen gezond zijn als ze voldoende worden gevoed. Dat kan met voedende voeding, maar ook met rood licht, een onderwerp waarover Sloan al eerder een boek schreef. Gezonde cellen zijn voldoende gevoed en hebben goed werkende energiecentrales, mitochondriën. Die zijn dan in staat goed werk te verrichten en houden ons daarmee gezond. Slecht werkende hartcellen, haarcellen, huidcellen of botcellen daarentegen leiden uiteindelijk tot ziekte.

Celfunctie kan op verschillende manieren schade oplopen, bijvoorbeeld door te weinig voeding of voeding van matige kwaliteit of als gevolg van toxines. De energieproductie neemt dan af ‘en het is deze afname van mitochondriale energieproductie die aan de basis ligt van alle ongewenste symptomen die ziekte kenmerken’, schrijft Sloan.

rood lichtHij herhaalt wat hij eerder al schreef in zijn boek over de bijzondere eigenschappen van rood licht en de invloed ervan op een enzym met de naam complex IV cytochrome c oxidase. Dit enzym is te vinden in de mitochondriën en is in staat rood en nabij infrarood licht aan te pakken als voedingsbron, met meer energie en dus meer gezondheid tot gevolg. Bijvoorbeeld als het gaat over dementie. Sloan haalt onderzoek aan uit 2020 dat laat zien dat rood-lichttherapie en methylene blue ‘gelijksoortige effecten hebben op hoe de mitochondriën functioneren en op oxidatieve schade, ontstekingen en gedragsymptomen die daarvan in het verlengde liggen’. Wat ook kan is dat rood licht wordt gecombineerd met methylene blue, waarna er een synergistisch effect kan ontstaan, bijvoorbeeld bij de aanpak van melanomen, legt dr. Francisco Gonzalez-Lima uit, een expert op het gebied van methylene blue.

 

Pas op

Methylene blue is in staat niet alleen in te grijpen op complex IV cytochrome c oxidase, maar doet dit ook op complexen I, II en III, ‘wat de brein-stimulerende voordelen verklaart van deze opmerkelijke therapeutische blauwe kleurstof’, schrijft Sloan. Wat ook kan is dat cytochrome c oxidase niet wordt gevoed, maar in de wielen wordt gereden. Een mogelijkheid daartoe wordt geschapen door een stofje dat bekend staat onder de afkorting NO, kort voor nitric oxide, ofwel stikstofmonoxide. De stof draagt volgens Sloan bij aan ‘de hoge onstekingniveau’s die vaak worden waargenomen bij depressieve mensen. Brein in brand!’ en is volgens hem kankerbevorderend. Stikstofmonoxide is bekend van ondermeer Viagra en het supplement citrulline. Sloan waarschuwt er in zijn boek uitgebreid voor en legt uit dat methylene blue een NO-remmend effect heeft. En hij schrijft: ‘Slechts twee bekende interventies zijn in staat stikstofmonoxide te scheiden van cytochrome c oxidase en de functie ervan te herstellen: rood-lichttherapie en methylene blue.’

 

Veiligheid

Is het wel verstandig om een blauwe kleurstof in te nemen? Er is al een tijdje ervaring met methylene blue. Al in 1891 werd het met succes tegen malaria ingezet door de Duitse arts en nobelprijswinnaar Paul Ehrlich. Ehrlich (1854 – 1915) zag hoe het middel, soms afgekort tot MB, bij dieren al snel ophoopte in de hersenen en daar, maar ook elders in het lichaam, heel selectief problemen aanpakte, zonder zelf problemen te veroorzaken. In zijn enthousiasme omschreef hij de verantwoordelijke stof MB met een kreet die vandaagdedag nog steeds wordt gebruikt: magic bullet, magische kogel, vanwege zijn doeltreffendheid.

Methylene blue is voor jou misschien een nieuw fenomeen, maar niet voor de bezitters van aquariums. Zij gebruiken het om het water te desinfecteren en hun vissen te beschermen tegen schimmelinfecties. Ook is de blauwe kleurstof bekend bij de lezers van wetenschappelijk tijdschrift the Lancet. Daarin is in 2018 te lezen dat onderzoek van het Radboudziekenhuis laat zien dat methelyne blue in achtenveertig uur malariapatiënten weet te genezen. Ander onderzoek laat zelfs zien hoe het in staat is met succes kanker aan te pakken.

 

Dosering

Hoeveel is verstandig om in te nemen? Dat hangt er vanaf. In ziekenhuizen bijvoorbeeld wordt het middel ingezet bij het aanpakken van vergiftigingen. Dan is er een ernstig probleem en wordt er flink ingegrepen met zo’n 1 tot 2 milligram per kilo lichaamsgewicht. Maar hoe zit het als je gezond bent en nog gezonder wil worden?

Als het gaat over methylene blue wordt vaak gesproken in termen van milligrammen per kilo. Maar de praktijk is dat mensen druppels methylene blue innemen op basis van een oplossing. Dus hoe werkt het? Met één gram methylene blue-poeder kun je op basis van 100 milliliter water een prima oplossing maken. Daarbij staat volgens Mark Sloan, iemand die het onderwerp goed heeft bestudeerd, iedere druppel voor ongeveer een halve milligram. Tien druppels is dan gelijk aan vijf milligram methylene blue. Na zo’n vijf uur is het middel uitgewerkt en kun je eventueel een nieuwe dosis nemen.

Sloan adviseert, onafhankelijk van het lichaamsgewicht, te nemen wat hij zelf iedere dag inneemt. En dat is een volgens hem lage, maar effectieve dosis van 10 milligram, verdeeld over twee momenten op de dag, bijvoorbeeld in de ochtend en voor het slapengaan. Hij neemt dus tweemaal 10 druppels en doet dat met wat sinaasappelsap. De reden is dat hij dan weinig last heeft van het verkleurende effect. In zijn boek over het onderwerp zegt hij dat als dit na een week goed voor je werkt en je meer wil, je de dosis kan verhogen naar 20 milligram per dag en later zelfs 30 milligram. Onderzoek citerend, schrijft hij dat bij het behandelen van Alzheimer-patiënten 16 mg per dag de ideale hoeveelheid bleek.

De eerder genoemde dr. Francisco Gonzalez-Lima houdt een hogere dosering aan, van een halve milligram per kilo lichaamsgewicht, wat bij iemand van 70 kilo neerkomt op 35 milligram, dus dagelijks 70 druppels. Die neemt hij op momenten in zijn leven waarin hij het naar eigen zeggen nodig heeft. Zijn oude moeder met een urineweginfectie adviseerde hij om enige tijd een milligram per kilo lichaamsgewicht te gebruiken, met wat de infectie betreft een succesvol resultaat.

Een manier om te zien hoeveel methylene blue geschikt voor je is, is om je urine te bestuderen nadat je het middel hebt ingenomen. Blauw plus geel is groen en als je een blauwgroenige zweem in je plas waarneemt, zit er een zekere hoeveelheid methylene blue in je systeem. Geen zweem en je weet dat je nog niet het gewenste niveau te pakken hebt.

 

Zelf een oplossing maken

Oplossingen met methylene blue zijn soms kant en klaar te koop. Wat ook kan is om met een zuiver poeder zelf een oplossing te maken. Het beste poeder dat ik vond is van CZTL. Met kortingscode DAAN10 (geldig voor aankopen vanaf $70) is het snel in je bezit, waarna je ermee aan de slag kunt. Met 1 gram poeder kun je met 100 ml water bovengenoemde 1%-oplossing maken. In het clipje bovenaan dit blog zie je precies hoe het werkt. Doe het poeder in een flesje, voeg 100 ml water toe, roer goed en giet de oplossing in een of meer flesjes met liefst bruin glas. Dat laat weinig licht door waardoor het middel zo lang mogelijk goed blijft. Omdat de vloeistof is gebaseerd is op een poeder kan het geen kwaad de flesjes steeds voor gebruik even te schudden.


Houdbaarheidsdatum

Methylene blue heeft zo goed als geen houdbaarheidsdatum, zolang het donker en droog wordt bewaard gaat het erg lang mee.


Wanneer niet te gebruiken

Methylene blue kan bij doseringen van 2 milligram per kilo lichaamsgewicht gaan werken als een zogenoemde MAO-remmer. Mao staat voor monoamine oxidase en het remmen ervan heeft invloed op serotonine. Mark Sloan adviseert om die reden het middel niet te gebruiken in combinatie SSRI’s, dus anti-depressiva. Ook baby’s en zwangere vrouwen gaan voor de zekerheid het middel beter uit de weg.


Blauwe tanden, blauwe tong?

Methylene blue is een kleurstof en kan tijdelijk je tanden en tong blauw kleuren. Dat ziet er dan vreemd uit. Mark Sloan gebruikt sinaasappelsap om het verkleurende effect te verminderen, anderen gebruiken vitamine C. Wat ook een optie kan zijn is om de druppels achterin de keel te druppelen en dan water te drinken. Of om het middel voornamelijk in de avond te gebruiken. Tegen de ochtend heeft het lichaam de meeste methylene blue wel opgebruikt en is de verkleuring minder opvallend.


Koop het blauwe poeder met korting

Het methylene blue-poeder dat ik zelf gebruik kun jij ook kopen, met korting, geldig vanaf $70. Gebruik kortingscode DAAN10 als je de methylene blue bestelt bij CZTL, waarna je het snel ontvangt.

 

Bronnen

– Caroline F. Baldo – Why Methylene Blue Have to Be Always Present in the Stocking of Emergency Antidotes, Current Drug Targets, Volume 19, Issue 13, 2018, Page: [1550 – 1559], doi: 10.2174/1389450119666180403100410.
– Huijing Xue – The Potentials of Methylene Blue as an Anti-Aging Drug, Cells. 2021 Dec; 10(12): 3379, doi: 10.3390/cells10123379.
– Science Daily – Potential Alzheimer’s, Parkinson’s Cure Found In Century-old Drug, august 2008.
– Hani Atamna, Bruce Ames – Methylene blue delays cellular senescence and enhances key mitochondrial biochemical pathways. The Faseb Journal, 2007; 22 (3): 703 DOI: 10.1096/fj.07-9610com.
– Martin Alda – Methylene Blue in the Treatment of Neuropsychiatric Disorders, CNS Drugs. 2019 Aug;33(8):719-725. doi: 10.1007/s40263-019-00641-3.
– Luodan Yang – Mitochondria as a target for neuroprotection: role of methylene blue and photobiomodulation, Translational Neurodegeneration, 9, 19 (2020). Doi: 10.1186/s40035-020-00197-z.
– Interview met Francisco Gonzalez-Lima – The Surprising Health Benefits of Methylene Blue.
– Interview met Mark Sloan – Methylene Blue Benefits & Science.
– Prof Alassane Dicko, MD – Efficacy and safety of primaquine and methylene blue for prevention of Plasmodium falciparum transmission in Mali: a phase 2, single-blind, randomised controlled trial, The Lancet infectious diseases, Volume 18, issue 6, P627-639, June 01, 2018, doi: 10.1016/S1473-3099(18)30044-6.
– Science news – Dye kills malaria parasites at speed not seen before, februari 2018.
– Bjoern O Schelter, Concentration-Dependent Activity of Hydromethylthionine on Cognitive Decline and Brain Atrophy in Mild to Moderate Alzheimer’s Disease, J Alzheimers Dis. 2019;72(3):931-946. doi: 10.3233/JAD-190772.
– 
Howland, R. H. (2016). Methylene Blue: The Long and Winding Road From Stain to Brain: Part 2. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 54(10), 21–26. doi:10.3928/02793695-20160920-04

Dit zeggen anderen over Methylene Blue

Ik gebruik methelyne blue sinds twee weken en heb al zoveel meer energie.